اطلاعيه برگزاري انتخابات مدير دفاترنمايندگي شهرستانها

تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۰/۲۴ کد خبر: YN1956 لینک ثابت خبر

در اجراي ماده (8) قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان مصوب 1374 ، ماده 76 وبند ف ماده 114 آئين نامه اجرائي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان مصوب 1375 و اصلاحي 1394 و نظام نامه نحوه تشكيل و اداره دفاترنمايندگي سازمان نظام مهندسي ساختمان استانها (ابلاغي آذرماه 1396 شوراي مركزي سازمان)از كليه مهندسين داراي پروانه اشتغال به كار مهندسي پايه 1 و 2 در رشته هاي 7 گانه عضو دفاترنمايندگي سازمان دعوت به عمل ‌مي آيد جهت ثبت نام در انتخابات دفاترنمايندگي شهرستانها اقدام نمايند .

داوطلبان می توانند در صورت تمایل با همراه داشتن مدارک ذیل از تاریخ 97/10/12 لغایت 97/10/22 در ساعات اداری به دبیرخانه هیأت اجرایی برگزاری انتخابات واقع در طبقه دوم سازمان (جناب آقاي دشتكي)مراجعه نمایند. بديهي است به درخواست هاي ناقص يا درخواست هايي كه پس از اتمام مدت ثبت ارائه گردد، ترتيب اثر داده نخواهد شد.

توضيح : با توجه به ماده 3 نظام نامه فوق الذكر نظر به اينكه كليه دفاترنمايندگي تابعه سازمان در تقسيم بندي ساختار دفاتر ، مشمول شرايط درجه 2 مي باشند و عليرغم اينكه طبق ماده 4 آئين نامه مديردفاترنمايندگي مي بايست توسط هيئت مديره سازمان منصوب گردد ليكن سازمان نظام مهندسي ساختمان استان يزد از بين داوطلبان واجد شرايط علاقه مند به اين موضوع پس از برگزاري انتخابات ، نسبت به انتخاب مدير دفترنمايندگي هر شهرستان اقدام مي نمايد.

شرايط داوطلبان :

1- دارا بودن پروانه اشتغال به كار مهندسي معتبر پايه 1 در يكي از رشته هاي اصلي مهندسي ساختمان موضوع ماده 6 قانون

تبصره : درصورت عدم وجود حداقل 3نفر داوطلب داراي پروانه اشتغال به كار مهندسي معتبر پايه 1 ، دردفاتر نمايندگي از مهندسين داراي پروانه اشتغال به كار مهندسي معتبر در رشته هاي اصلي با پايه 2 ثبت نام به عمل خواهد آمد .

2- نداشتن محكوميت انتظامي قطعي درجه سه يا بالاتر يا گذشت 5 سال از زمان صدور رأي قطعي مذكور در زمان تسليم درخواست داوطلبي

3- نداشتن فساد اخلاقي و مالي و عدم اعتياد به مواد مخدر

4- نداشتن پيشينه كيفري

5- عدم عضويت در هيأت مديره اعم از عضو اصلي يا علي البدل ، عدم تصدي سمت بازرس سازمان استان اعم از اصلي يا علي البدل ، عدم عضويت در شوراي انتظامي استان

6- نداشتن هرگونه رابطه استخدامي با سازمان استان

7- عدم هرگونه رابطه استخدامي با وزارت راه وشهرسازي ، وزارت كشور ، شهرداري ها ، بنياد مسكن انقلاب اسلامي و ساير مراجع صدور پروانه و عدم عضويت در شوراي هاي اسلامي شهر و روستا

8-داشتن شرايط ماده6 اين نظام نامه درطول دورة عضويت در هيئت اجرائي يا تصدي مديريت دفتر الزامي مي باشد.

مدارك لازم:

 • ارائه اصل و تصوير شناسنامه عكس دار
 • ارائه اصل و تصوير كارت ملي
 • تسليم 2 قطعه عكس 4*3 جديد
 • ارائه اصل و تصوير كارت عضويت معتبر سازمان نظام مهندسي ساختمان (يا دريافت گواهي تمديد عضويت از سازمان نظام مهندسي استان در صورت انقضاي تاريخ عضويت مندرج در كارت
 • تكميل فرم شماره 1،درخواست شركت در انتخابات هيئت اجرايي دفاتر نمايندگي شهرستان هاي سازمان استان و تسليم آن به هيئت اجرايي (به شرح پيوست)
 • تكميل فرم شماره 2 مربوط به سوابق فعاليت (به شرح پيوست)
 • ارائه اصل و تصوير مصدق پروانه معتبر اشتغال به كار مهندسي (پشت و رو)
 • ارائه اصل و تصوير مدرك/مدارك تحصيلي دانشگاهي
 • اظهار نظر شوراي انتظامي(دال بر حسن شهرت شغلي)
 • گواهي عدم سوء پيشينه (موضوع بند 4 ماده 6 نظام نامه ) مراجعه به دفاتر پليس +10 (دريافت معرفي نامه از دبيرخانه سازمان)
 • گواهي عدم اعتياد (موضوع بند 3 ماده 6 نظام نامه ) مراجعه به سازمان پزشكي قانوني (دريافت معرفي نامه از دبيرخانه سازمان)

مهلت ثبت نام به پايان رسيده است.

بالای صفحه ارسال شده توسط karami در دوشنبه, ۱ بهمن ۱۳۹۷ - ۱:۵۶ب.ظ

دسترسی های سریعیزد - بلوار امام جعفر صادق (ع)
صندوق پستی: 89176979111
تلفن: 38260801-035 الی 5
فکس: 38260800-035
نرم افزار اندروید
ورزش در سازمان


کانال تلگرام