فرم درخواست قرارگرفتن اطلاعات همايش و سميناروكارگاه آموزشي و غيره بر روي سايت

تاريخ برگزاري

فایل‌ها باید کوچکتر از 2 MB باشند.
انواع فایل‌های مجاز: gif jpg jpeg png.

مشخصات فرد مسئول پيگيري در دبيرخانه همايش

دسترسی های سریعیزد - بلوار امام جعفر صادق (ع)
صندوق پستی: 89176979111
تلفن: 38260801-035 الی 5
فکس: 38260800-035
نرم افزار اندروید
ورزش در سازمان


کانال تلگرام