همایش تخصصی انتخاب و اجرای صحیح سیستم های تهویه مطبوع

نام همايش: همایش تخصصی انتخاب و اجرای صحیح سیستم های تهویه مطبوع

زمان: 8 بهمن 1397

ساعت شروع : 16:30

محل برگزاري: سالن همايش مجموعه راه و ما

محورهاي همايش:

. معرفی و بررسی سیستم های تهویه نوین به طور جامع

. ارائه نکات حائز اهمیت مرتبط با مباحث طراحی معماری

. انتخاب بهینه ترین سیستم تهویه براساس مباحث اقلیمی و نوع کاربری ساختمان

. نحوه اجرای مناسب سیستم های تهویه بر اساس ضوابط نظام مهندسی

. ارائه نکات مهم اجرایی در سیستم های تهویه نوین

 

اطالاعات بيشتر : www.sazegarisatis.com 

شماره تماس : 36297250-035

دسترسی های سریعیزد - بلوار امام جعفر صادق (ع)
صندوق پستی: 89176979111
تلفن: 38260801-035 الی 5
فکس: 38260800-035
نرم افزار اندروید
ورزش در سازمان


کانال تلگرام