جستجو

بازآموزی مجريان گاز خانگی

گاز

پيرو مصوبات كارگروه گاز استان  يزد در خصوص بازآموزي ويرايش جديد مبحث 17 مقررات ملي ساختمان ويژه مجريان گاز  واحد آموزش سازمان دوره باز آموزي مبحث هفدهم مقررات ملي گاز يك چهارم پوند بر اينچ مربع را  به صورت حضوري به مدت 16 ساعت در شهر يزد و ميبد برگزار  مي نمايد.

از مجريان گاز جهت شركت در اين دوره دعوت به عمل آيد.

مهلت ثبت نام : 11 خرداد

هزینه شرکت در دوره 640000 تومان می باشد

مهلت ثبت نام به پایان رسید