اطلاعيه بسيار مهم دفتر مقررات ملي و كنترل ساختمان وزارت راه و شهرسازي در خصوص شيوه نامه صدور، تمديد و ارتقاء پايه مهندسي

کد خبر: YN2104 لینک ثابت خبر

بدينوسيله به اطلاع اعضاي محترم داراي پروانه اشتغال بكار مي رساند با عنايت به ابلاغ شيوه نامه جديد
 "صدور، تمديد و ارتقاء پايه مهندسي" و الزام به اجراي آن از تاريخ 1398/1/1 و ابهام هاي به وجود آمده در اين خصوص، در ذيل پاسخ دفتر مقررات ملي و كنترل ساختمان ارائه مي‌‌گردد كه سازمان و اعضاي محترم ملزم به رعايت آن مي‌باشند. لذا مقتضي است ضمن مطالعه كامل شيوه نامه فوق الذكر نسبت به رعايت دقيق موارد اهتمام لازم مبذول فرمائيد.

کلیه مهندسانی که زمان ارتقاء پایه پروانه اشتغال به کار آنان تا پايان سال 97 فرا رسيده باشد مي توانند تا پايان سال جاري هم چون گذشته نسبت به شركت در دوره هاي آموزشي موجود و ارتقاء پايه خود اقدام نمايند. درخصوص مهندساني كه زمان ارتقاء پايه پروانه اشتغال به كار آنان از سال 98 به بعد مي باشد، مشمول شرايط و ضوابط شيوه نامه جديد خواهند بود.

بعنوان مثال چنانچه متقاضي تعدادي از دوره هاي آموزشي مورد نياز جهت ارتقاء پايه يك  رشته را در سال هاي 96 يا 97 گذرانده باشد و در سال 98 دوره هاي آموزشي آن رشته از لحاظ تعداد يا مدت زمان دوره افزايش يابد، متقاضي موظف است نسبت به تكميل تعداد يا مدت زمان دوره آموزشي مورد نياز (مشروط به اينكه مدت اعتبار سه ساله دوره هاي آموزشي قبلي نگذشته باشد) از دوره هاي آموزشي جديد اقدام نمايد. همچنين چنانچه بموجب
شيوه نامه موصوف شركت در همايش و كارگاه تخصصي، دوره هاي كارورزي و يا هر شرايط ديگري براي تمديد و يا ارتقاي پايه پروانه اشتغال به كار الزامي مي‌گردد متقاضيان موظف به رعايت آنها خواهند بود.

برای دریافت شیوه نامه کلیک کنید.

 

بالای صفحه ارسال شده توسط ravabet_omumi در ی., 02/24/2019 - 12:41

دسترسی های سریعیزد - بلوار امام جعفر صادق (ع)
صندوق پستی: 89176979111
تلفن: 38260801-035 الی 5
فکس: 38260800-035
نرم افزار اندروید
ورزش در سازمان


کانال تلگرام