جستجو

پنل تخصصي انرژي-آب- محيط زيست

پنل
Image
پنل

 با عنايت به  تصويب نامه هيئت وزيران  (شماره 93 876/ت مورخ 24/8/1400 ) با موضوع ضوابط صرفه جويي انرژي در ساختمان ها و ارائه پايان كار به ساختمان هاي جديد الاحداث منوط بر رعايت مبحث 19 مقررات ملي  و درج رده انرژي در گواهي پايان كار  با توجه به ابهامات درخصوص اين مبحث  از يك سو  و از سويي ديگر موضوع كمبود منابع انرژي علي الخصوص آب در استان  ومسائل پيرامون آن فرونشست ها و مخاطرات محيط زيستي سازمان نظام مهندسي در نظر دارد نشست تخصصي با موضوع انرژي- آب- محيط زيست  همزمان با برگزاري نمايشگاه صنعت ساختمان برگزار نمايد.
 اين پنل تخصصي در 28 شهريور ماه ساعت 19:30 با حضور جناب آقاي دكتر محمدكاري (رئيس كميته تدوين مبحث19)به عنوان رئيس پنل ، روساي كميسيون هاي معماري( دكتر مندگاري)- عمران(دكتر ميرجليلي)- برق(دكتر جوادي)-مكانيك و كارگروه انرژي (مهندس رضوانفر)و فعال حوزه انرژي و‌آب
(دکترغفوري) برگزار مي گردد. دبير اين پنل جناب آقاي دكتر صباغي عضو كارگروه انرژي و فعال حوزه انرژي مي باشد.

لذا از علاقمندان حوزه انرژي و محيط زيست  و مهندسين سازمان جهت حضور در اين پنل كه به صورت پرسش و پاسخ مي باشد دعوت به عمل مي آيد .

*اين  نشست داراي امتياز در سامانه ارجاع نظارت ويژه مهندسين سازمان مي باشد.

*اين پنل به صورت رايگان مي باشد.

*ظرفيت محدود

در خصوص ابهامات و سوالات  خود با توجه به موضوع پنل از اين قسمت با ما در ارتباط باشيد.

 

مهلت ثبت نام به پایان رسید