جستجو

کارگاه های ساختمانی متخلف تعطیل می شوند

  • صفحه اصلی
  • کارگاه های ساختمانی متخلف تعطیل می شوند
ش

رئیس سازمان نظام مهندسی استان یزد گفت: در صورت بروز هر گونه نقص و ایراد و اخطار شهرداری، کارگاه ساختمانی  تا رفع نواقص کامل و اخذ تایید از ناظر پروژه تعطیل می شود.
به گزارش روابط عمومی سازمان؛ مجتبی فرهمند در دیدار  با مظاهر طیبی، شهردار و معاونین منطقه ۳ شهرداری یزد، هدف از تشکیل این جلسه را بررسی راهکارهای افزایش نظارت و کنترل بر روند اجرایی ساخت و ساز، اجرای مقررات ملی ساختمان و رعایت ضوابط معماری و شهرسازی و  همکاری بیشتر سازمان با شهرداری عنوان کرد و افزود: اجرای مبحث نظامات ادارای مقررات ملی ساختمان  با توجه به نظر ناظر ساختمان و مکاتبه سازمان نظام مهندسی ساختمان و صدور اخطار صادره از شهرداری  به منزله تعطیلی کل پروژه تا رفع نواقص کامل و اخذ تایید از ناظر پروژه است.
 وی ادامه داد: شهرداري ها و ساير مراجع صدور پروانه ساختمان موظفند با اعلام كتبي وزارت مسكن و شهرسازي يا سازمان نظام مهندسي ساختمان استان يا ناظران، در خصوص وقوع تخلف ساختماني در اسرع وقت با اطلاع ناظر، دستور اصلاح را صادر کرده و تا زمان رفع تخلف از ادامه كار جلوگيري کنند.
فرهمند با اشاره به عدم صدور پروانه در برخی ساخت و ساز ها اظهار داشت: شهرداري ها و ساير مراجع صدور پروانه ساختمان براي ساختمان هايي كه طبق تشخيص ناظران و تاييد سازمان نظام مهندسي ساختمان استان، مقررات ملي ساختمان در آنها رعايت نشده باشد تا زمان رفع نقص، پايان كار دریافت نخواهند کرد.
وی بیان کرد: چنانچه قبل از پايان يافتن اجراي پروژه به دليل اتمام مدت قرارداد، فسخ يا ابطال قرارداد يا سلب صلاحيت قانوني مجري و نظاير آن ، ادامه كار مجري غيرممكن شود، عمليات ساختماني با دستور ناظر هماهنگ كننده متوقف شده و شروع مجدد آن منوط به وجود مجري جديد يا رفع موانع فوق از مجري اول خواهد بود.
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد تصریح کرد: در اينگونه موارد ناظر هماهنگ كننده موظف است در صورت ادامه پروژه بدون مجري صاحب صلاحيت، مراتب را به سازمان استان، مرجع صدور پروانه ساختمان اعلام کند و مرجع صدور پروانه ساختمان از ادامه كار تا معرفي مجري جديد جلوگيري بعمل خواهد آورد.
گفتنی است؛ در این جلسه به  الکترونیکی شدن گزارشات ناظرین، دسته بندی و تحلیل گزارشات مهندسین ناظر براساس خطوط قرمز تعیین شده و ارسال به شهرداری جهت اعمال جدی شهرداری و توقف پروژه پرداخته شد.
همچنین شناسایی پروژه هایی نا ایمن و دارای تخلف از طرف سازمان و معرفی به شهرداری از دیگر‌ موارد بحث این جلسه بود.
در این جلسه همچنین اصلاح فرم ها و ارسال انها به شهرداری مرکز جهت ابلاغ به کلیه مناطق شهرداری جهت همسان سازی، تبیین فرایند حذف دونقشه ای بودن نقشه های پروانه ای و پیشنهاد تک نقشه ای شدن پروژه ها و عدم الزام تایید ایین نامه 2800 از سوی ناظرین در فرم خلاصه پیشرفت مصوب شد.