جستجو

سانس ويژه استخر كاج

نام استخر تعداد جلسات ويژه مبلغ زمان سانس آدرس
استخر كاج 20 جلسه آقايان 860.000 ريال

روزهاي فرد

8الي11

14:30الي16

یزد -میدان کاج ،روبروی مهد کودک فرزانگان

همه روزه به غير از چهارشنبه ها

20:30الي24

آب درماني روزهاي فرد 8الي9:30
بانوان روزهاي زوج

8الي 11

14:30 الي 16

آب درماني روزهاي زوج 8 الي 9:30

نكته مهم : زمان پايان اعتبار كارت تا پايان سال 1398 مي باشد.

هركارت به صورت مشترك در سانس بانوان و آقايان قابل استفاده است.