جستجو

آگهی مزایده فروش زمین در شهرستان بافق به صورت اقساطی

  • صفحه اصلی
  • آگهی مزایده فروش زمین در شهرستان بافق به صورت اقساطی
1

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد در نظر دارد یک قطعه زمین به شرح جدول ذیل را از طریق فراخوان عمومی و مزایده واگذار نماید.لذا بدینوسیله از کلیه متقاضیان دعوت به عمل می آید جهت دریافت مدارک ظرف مدت 10 روز پس از انتشار آگهی به دفتر نمایندگی نظام مهندسی بافق به آدرس : (ابتدای خیابان 14 معصوم-جنب دندانپزشکی دکترزارع پور) مراجعه نمایند و پس از تکمیل ،حداکثر تا پایان روز کاری 15 آذرماه ماه 1402 به آدرس فوق تحویل نمایند.

 

اطلاعات تکمیلی