جستجو

گردهمایی ویژه مسئولین دفاتر مهندسی

دفاتر

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد در راستای هم اندیشی و برنامه ریزی برای ارجاع عادلانه کار در نظر دارد گردهمایی ای ویژه مسئولین دفاتر مهندسی برگزار نماید.
این گردهمایی 14 اسفند ماه در محل سالن جلسات راه و ماه ساعت 17 برگزار می گردد.