جستجو

فراخوان حضور در هم اندیشی با موضوع خدمات مهندسی

  • صفحه اصلی
  • فراخوان حضور در هم اندیشی با موضوع خدمات مهندسی
برق

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد در نظر داردهم اندیشی ای با موضوع "خدمات مهندسی " ویژه مهندسین پایه سه رشته برق برگزار نماید.
این هم اندیشی در روز سه شنبه 8 اسفند ماه در سالن راه و ما ساعت 18 الی 20 برگزار می گردد.
برای ادامه فعالیت در خدمات مهندسی حضور  در این جلسه  الزامی می باشد