جستجو

"اعلاميه داوري رويداد سنجش معماري"رسم""

  • صفحه اصلی
  • "اعلاميه داوري رويداد سنجش معماري"رسم""
رسم

ضمن تقدير از حضور مهندسين استان كه آثار خود را جهت ارزيابي  به رويداد  سنجش معماري " رسم" ارسال نموده اند و تشكر از تيم ارزياب ، بازديد و دبيرخانه رويداد، جهت هماهنگي و بررسي هاي  لازم از آثار ارسالي ، نتيجه داوري كه در تاريخ 26 و 27 بهمن ماه  با حضور هيئت داوري همراه با بازديد مجدد آثار ، به شرح ذيل مي باشد:

"با اعلام رضايت از آثار ارسالي به رويداد رسم و مطابق بررسي هاي به عمل آمده ضمن راهيابي 5 اثر به مرحله بعد تصميم داوري بر اين مي باشد كه با توجه به ظرفيت استان يزد در دسته هاي بناهاي عمومي- مسكوني( ويلايي و آپارتماني)  اين رويداد تا نيمه ارديبهشت ماه سال 1403 تمديد و از مهندسين استان جهت مشاركت بيشتر دعوت به عمل آيد."

اميد است در فرصت پيش رو  آثار بيشتري كه در خور استان  يزد باشد جهت سنجش به رويداد  رسم معرفي گردد.

 

                                                                                                مدير رويداد رسم

                                                                                          محمد رضا نقصان محمدي