جستجو

بازديد آموزشي ساختمان مسكوني اطلسي (ويژه مهندسين برق)

  • صفحه اصلی
  • بازديد آموزشي ساختمان مسكوني اطلسي (ويژه مهندسين برق)
بازدید

سازمان نظام مهندسي ساختمان استان يزد در نظر دارد بازديد آموزشي فرايند نظارت برق در ساختمان را ويژه مهندسين برق با هدف  آگاهي مهندسين از مراحل نظارتي و نحوه ثبت گزارش در هر مرحله در تاريخ 30 فروردين ماه برگزار نمايد در اين بازديد جناب آقاي مهندس سعيد احمدي (عضو محترم هيئت مديره سازمان )با مهندسين همراه مي شوند. لذا  شايسته است مهندسين محترم برق  که تمايل به شركت در اين برنامه را دارند، تا تاريخ 29 فروردين اقدام به ثبت نام نمايند.

اين بازديد رايگان مي باشد.

زمان برگزاری بازدید: پنجشنبه 30 فروردين ماه   ساعت 8الی 10 در محل پروژه

محل پروژه:صفائيه – خيابان اطلسي نبش اطلسي 6