توسط جمعی از مدیران ومسئولین سازمان صورت گرفت: بازدید از فرایندهای اجرایی سازمان نظام مهندسی ساختمان اصفهان

کد خبر: YN2535 لینک ثابت خبر

جمعی از مدیران ومسئولین سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد از فرایندهای اجرایی سازمان اصفهان بازدید کردند.
به گزارش روابط عمومی سازمان ، در این بازدید که مدیر فنی ومشارکتهای حرفه ای و مسئولین خدمات مهندسی ، کنترل ونظارت و فناوری اطلاعات سازمان حضور داشتند ، حاضران از نزدیک با انجام فعالیتهای مربوطه آشنا و در هر بخش ، مسئولان مرتبط توضیحات لازم را ارائه نمودند.
لازم به ذکر است که در راستای تبادل تجربیات ونظرات واطلاع از برنامه های اجرایی سایر استانها مقرر گردیده است که مدیران ومسئولین واحدهای مختلف سازمان به صورت دوره ای از سازمانهای نظ

توسط جمعی از مدیران ومسئولین سازمان صورت گرفت: بازدید از فرایندهای اجرایی سازمان نظام مهندسی ساختمان اصفهانتوسط جمعی از مدیران ومسئولین سازمان صورت گرفت: بازدید از فرایندهای اجرایی سازمان نظام مهندسی ساختمان اصفهانتوسط جمعی از مدیران ومسئولین سازمان صورت گرفت: بازدید از فرایندهای اجرایی سازمان نظام مهندسی ساختمان اصفهان
بالای صفحه ارسال شده توسط ravabet_omumi در پ., 08/15/2019 - 08:10

دسترسی های سریعیزد - بلوار امام جعفر صادق (ع)
صندوق پستی: 89176979111
تلفن: 38260801-035 الی 5
فکس: 38260800-035
نرم افزار اندروید
ورزش در سازمان


کانال تلگرام