بازدید بسیج مهندسی سازمان از معدن سرب و روی بهادران مهریز

کد خبر: YN2588 لینک ثابت خبر

جمعی از بسیجیان سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد از معدن سرب و روی بهادران در شهرستان مهریز بازدید کردند.

به گزارش روابط عمومی سازمان، این معدن ازنظر  ذخایر سرب وروی وباریت دومین معدن در دنیا است وبرداشت آن به صورت رو باز وصد درصد مکانیزه صورت می گیرد.
امید است در آینده نزدیک با بهره بردای از این معدن تحول بزرگی درسطح استان وکشور رخ دهد.

بالای صفحه ارسال شده توسط ravabet_omumi_2 در ی., 09/01/2019 - 21:23

دسترسی های سریعیزد - بلوار امام جعفر صادق (ع)
صندوق پستی: 89176979111
تلفن: 38260801-035 الی 5
فکس: 38260800-035
نرم افزار اندروید
ورزش در سازمان


کانال تلگرام