فراخوان عضویت حقوقی شرکت های خدمات آزمایشگاهی

کد خبر: YN2632 لینک ثابت خبر

به منظوریکپارچه سازی، وحدت رویه و نیز استفاده از ظرفیت شرکتهای آزمایشگاهی در سطح استان جهت بهبود کیفیت ساخت وساز و کاهش تخلفات در اجرای مقرات ملی ساختمان و باعنایت به دستورالعمل تشخیص صلاحیت و صدور پروانه اشتغال به کار شرکت های خدمات فنی و آزمایشگاهی (درج شده در همین سایت) ، از کلیه واجدین شرایط دعوت می گردد جهت عضویت حقوقی براساس دستورالعمل مذکور، حداکثر تا تاریخ 98/7/20 به واحد خدمات مهندسی سازمان مراجعه نمایند.

بالای صفحه ارسال شده توسط ravabet_omumi در ی., 09/29/2019 - 11:44

دسترسی های سریعیزد - بلوار امام جعفر صادق (ع)
صندوق پستی: 89176979111
تلفن: 38260801-035 الی 5
فکس: 38260800-035
نرم افزار اندروید
ورزش در سازمان


کانال تلگرام