آگهی مزایده فروش زمین

کد خبر: YN2698 لینک ثابت خبر

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد در نظر دارد یک قطعه زمین به شرح جدول ذیل را از طریق فراخوان عمومی و مزایده واگذار نماید، لذا بدینوسیله از کلیه متقاضیان دعوت به عمل می آید جهت دریافت مدارک ظرف مدت ده روز کاری پس از انتشار آگهی نسبت به دریافت اسناد مزایده اقدام و پس از تکمیل، حداکثر تا پایان روز کاری 98/8/29 به سازمان استان (طبقه دوم- واحد 507)  تحویل نمایند.

ردیف

پلاک

مساحت

کاربری

قیمت پایه و نحوه پرداخت

1

یک فرعی 2280 اصلی بخش یزد شهرستان تفت

219 متر مربع

مسکونی

هر متر مربع 19500000 ریال و به صورت نقد

 
 
 
 
 
 

 آدرس زمین: تفت – خیابان امام- جنب بانک صادرات سابق

شرایط برگزاری مناقصه:

  • یک درصد از مبلغ کل زمین به مقدار 42705000 ریال به شماره حساب 2000133380 نزد بانک تجارت شعبه مرکزی به نام سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد واریز و یا ضمانت نامه معتبر بانکی ارائه گردد.
  • پیشنهادهای واصله می بایست در دو پاکت به شرح ذیل ارائه گردد:
  • پاکت الف حاوی فیش بانکی در وجه سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد
  • پاکت 2 حاوی قیمت پیشنهادی

تذکر: در صورت عدم ارائه پاکت الف، متقاضی از مناقصه حذف می گردد.

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد

بالای صفحه ارسال شده توسط ravabet_omumi در د., 11/04/2019 - 10:45

دسترسی های سریعیزد - بلوار امام جعفر صادق (ع)
صندوق پستی: 89176979111
تلفن: 38260801-035 الی 5
فکس: 38260800-035
نرم افزار اندروید
ورزش در سازمان


کانال تلگرام