گسترش پوشش بيمه تكميل درمان براي اعضاي سازمان

کد خبر: YN2756 لینک ثابت خبر

در راستاي سياستهاي حمايتي سازمان از اعضاء ، قرارداد بيمه تكميل درمان سال جاري با ويژگي هاي جديد منعقد گرديد.
به گزارش روابط عمومي سازمان ، به منظور ارائه خدمات مناسب تر به مهندسين ، انعقاد قرارداد جديد بيمه تكميل درمان پس از بررسي هاي صورت گرفته وبراساس نيازهاي واقعي شده حاصل از خسارتهاي پرداخت شده اين بيمه در ساليان گذشته انجام شده است.
همچنين در قرارداد سال 1398 ، خدمات دندانپزشكي و عينك طبي نيز لحاظ گرديده است.
لازم به ذكر است جهت تسهيل در پرداختها مقرر گرديد حق بيمه در 18 ماه (6 فقره چك سه ماهه)پرداخت شود.

بالای صفحه ارسال شده توسط ravabet_omumi در س., 11/26/2019 - 11:43

دسترسی های سریعیزد - بلوار امام جعفر صادق (ع)
صندوق پستی: 89176979111
تلفن: 38260801-035 الی 5
فکس: 38260800-035
نرم افزار اندروید
ورزش در سازمان


کانال تلگرام