انتشار فرايند اجراي كار در لوله كشي گاز خانگي و تجاري

کد خبر: YN2758 لینک ثابت خبر

فرايند اجراي كار در لوله كشي گاز خانگي وتجاري در سازمان نظام مهندسي ساختمان استان انتشار يافت.
به گزارش روابط عمومي سازمان ، در راستاي شفاف سازي فرايندهاي موجود در سازمان و به منظور آگاه سازي عموم مردم ، فرايند اجراي لوله كشي گاز خانگي و تجاري توسط امور مشتركين سازمان تدوين گرديد.
در اين فرايند مراحل گوناگون انجام كار لوله كشي گاز براي ساختمانهاي مسكوني و تجاري و نيز نحوه تأييد آن توسط مهندس ناظر عضو سازمان نظام مهندسي ساختمان جهت اخذ انشعاب گاز بيان شده است.

بالای صفحه ارسال شده توسط ravabet_omumi_2 در س., 11/26/2019 - 18:26

دسترسی های سریعیزد - بلوار امام جعفر صادق (ع)
صندوق پستی: 89176979111
تلفن: 38260801-035 الی 5
فکس: 38260800-035
نرم افزار اندروید
ورزش در سازمان


کانال تلگرام