ارتقاء عملکرد کانون تفکر نظام مهندسی در گرو مشارکت و حضور فعال جامعه مهندسین

کد خبر: YN2963 لینک ثابت خبر

رئیس کانون تفکر نظام مهندسی ساختمان یزد، اصلاح مداوم و ارتقاء سطح عملکرد را نیاز اصلی هر مجموعه بیان کرد و افزود: حضور فعال همکاران و مجموعه مهندسین و بیان مطالبات، پیشنهادها و انتقادات در خصوص موضوعات هر نشست، ارتقاء عملکرد کانون تفکر و به دنبال آن بهبود تصمیمات و عملکرد سازمان نظام مهندسی را به همراه دارد.
محمدرضا رخشان در گفتگو با روابط عمومی سازمان در مورد دلیل تشکیل این کانون گفت: این کانون بر مبنای نیاز سازمان به جمعی متفکر جهت تولید اندیشه و پیشنهادهای خلاقانه با شعارهایی همچون "خلاقیت"، "شفافیت"، "کارآمدی" و "افزایش سطح مطالبه گری" ایجاد گردید تا اعضاء با حضور داوطلبانه و به دور از تشکیلات اداری مرسوم در خصوص موضوعات نظام مهندسی اظهار نظر کنند.
رخشان به برگزاری ۹ نشست کانون تفکر نظام مهندسی اشاره کرد و افزود : این کانون ، فعالیت خود را از بهمن ماه سال گذشته آغاز نموده و سعی شده است به صورت ماهیانه جلساتی برگزار و درباره موضوعات مختلف سازمان هم اندیشی صورت گیرد.
وی در خصوص نحوه برگزاری این نشست ها تصریح کرد: در هر نشست تلاش شده تا از سخنرانانی از دانشگاه و مدیران اجرایی استان دعوت بعمل آید تا موضوعات فارغ از مسائل نظام مهندسی، از دید علمی و دانشگاهی و همچنین از جنبه های مختلف اجرایی مورد بررسی قرار گیرد.
رخشان ادامه داد: پس از بیان دیدگاه سخنرانان در مورد موضوع جلسه، اعضای سازمان که حضوری آزادانه در این جلسات دارند می توانند نظرات، انتقادات و پیشنهادهای خود را در خصوص مسائل مطرح شده بیان کرده و با یکدیگر همفکری نمایند.
رئیس کانون تفکر با تأکید بر این که این مجموعه، مجموعه ای غیر رسمی و به دور از مرسومات اداری است گفت: خروجی نشست های کانون، مشورتی است و در تمامی این جلسات ریاست سازمان و اعضایی از هیأت مدیره حضور داشته، نقطه نظرات اعضاء را دریافت و به صورت مستقیم به سازمان منتقل می کنند تا در صورت نیاز ، تغییرات لازم در تصمیمات و دستورالعمل ها صورت گیرد.
رخشان در انتها این کانون را بستری آزاد برای طرح موضوعات مختلف سازمان، بیان نظرات خلاقانه و مطالبه شفافیت خواند و از جامعه مهندسین خواست تا با حضور خود زمینه بهبود عملکرد کانون و سازمان نظام مهندسی را فراهم سازند.

بالای صفحه ارسال شده توسط ravabet_omumi_2 در جمعه, 02/07/2020 - 09:24

دسترسی های سریعیزد - بلوار امام جعفر صادق (ع)
صندوق پستی: 89176979111
تلفن: 38260801-035 الی 5
فکس: 38260800-035
نرم افزار اندروید
ورزش در سازمان


کانال تلگرام