جستجو

انتشار براي نخستين بار ؛ گزارش كاركرد خدمات مهندسي شهرستانها

  • صفحه اصلی
  • انتشار براي نخستين بار ؛ گزارش كاركرد خدمات مهندسي شهرستانها
1

براي نخستين بار در سازمان نظام مهندسي ساختمان يزد ، گزارش كاركرد خدمات مهندسي دفاتر نمايندگي شهرستانها مربوط به سال 1398 انتشار يافت.
به گزارش روابط عمومي سازمان ، به دنبال سياست هيئت مديره دوره هشتم براي شفاف سازي عملكردهاي سازمان ، كاركرد خدمات مهندسي دفاتر نمايندگي ، به تفكيك هر شهرستان منتشر شد.
در ليست اعلامي ، كاركردهاي طراحي و نظارت براي هر رشته به صورت جداگانه منعكس گرديده است.

جهت دریافت فایل گزارش کلیک فرمایید.