جستجو

تجليل از دانش آموزان و دانشجويان برتر مهندسين و پرسنل سازمان(در سال 1399)

  • صفحه اصلی
  • تجليل از دانش آموزان و دانشجويان برتر مهندسين و پرسنل سازمان(در سال 1399)
 تجليل از دانش آموزان و دانشجويان برتر

به استحضار اعضاي محترم سازمان مي رساند طبق روال ساليان گذشته درنظر است از فرزندان دانش آموز و دانشجوي ممتاز اعضاء و پرسنل سازمان تجليل به عمل آيد. لذا واجدين شرايط زير ، مي توانند با تكميل و ارسال فرم ذيل حداكثر تا تاريخ 99/07/25 نسبت به ثبت نام فرزندان خود از طريق سايت سازمان اقدام نمايند.

شرایط معدل:

دبستان(خيلي خوب) 20 - بيست

دبيرستان (دوره هاي اوّل و دوم)بالاي 19 - نوزده

دانشگاه (كارشناسي - كارشناسي ارشد - دكترا)بالاي 18 - هجده

 

مدارك لازم:

1-    تصوير اسكن شده گواهي معدل يا كارنامه ساليانه ممهور به مهر آموزشگاه يا دانشگاه مربوطه
2-    تصوير اسكن شده شناسنامه يا كارت ملي فرزند
3-    تصوير اسكن شده يك قطعه عكس 4*3 فرزند

 

تذكر: ثبت نام از دانشجويان برتر، صرفاً ويژه فرزندان اعضاء و پرسنل مي باشد.

مهلت ثبت نام به پايان رسيده است.