جستجو

دوره آموزشي تفسیر فهرست بها، متره و صورت وضعیت

  • صفحه اصلی
  • دوره آموزشي تفسیر فهرست بها، متره و صورت وضعیت
تفسیر

واحد آموزش سازمان با همکاری موسسه سرا دوره آموزش تفسیر فهرست بها،  متره و صورت وضعیت را برگزار می کند.

این دوره با تدریس مهندس محمود رضایی و در 45 ساعت برگزار می گردد.

تاریخ شروع دوره: شنبه 29 شهریور  -1399  ساعت 17 الی 20

هزینه شرکت در دوره 1.620.000 تومان می باشد که با اختصاص یارانه سازمان برای مهندسین عضو مبلغ قابل پرداخت  1.100.000 تومان است

مهلت ثبت نام به پایان رسیده است.