جستجو

اولین وبینار آموزشی طاق خشتانه

 تع

اولین وبینار آموزشی طاق خشتانه با محویت های:
- آشنایی با نحوه ساخت طاق با محصول خشتانه
- آشنایی با نحوه پشتیبانی شرکت کنندگان مسابقه
- آشنایی با تکنیک های اجرای چند نوع طاق

در روز سه شنبه اول مهرماه 1399 ساعت 18 برگزار می گردد.

علاقه مندان به شرکت در این وبینار از طریق لینک  yazdnezam.webynar.ir/public و با کلمه ورود yazdnezam می توانند در وبینار شرکت کنند.
حضور برای عموم آزاد است.