جستجو

فراخوان انتخاب مهندسان برتر اخلاقی

اخلاق

در اجرای ماده 2 مکرر آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب اسفند ۹۴ هیأت وزیران، موضوع "رفتار حرفه ای اخلاقی در مهندسی ساختمان"   مورد توجه و تأکید قرار گرفته و در همین راستا و به منظور ترویج موازین و اصول اخلاقی ،کارگروهی تحت عنوان  «کارگروه پایش اخلاق حرفه ای»  در سازمان تشکیل گردیده است.

در نظام نامه تشکیل این کارگروه  ، اصول اخلاقی ازجمله:

_  رجحان منافع عمومی ، حفظ محیط زیست، میراث فرهنگی و رعایت قانون بر منافع شخصی خود

_  انجام خدمات مهندسی به نحو حرفه ای و همراه با مراقبت.

-رعایت مناسبات اخلاقی با سازمان و جامعه به صورت توأمان

_  رفتار شرافتمندانه, مسئولانه, توأم با امانتداری، انصاف و حسن‌نیت منطبق بر دانش حرفه ای

آورده شده است که اين موارد  در انتخاب مهندسان برتر در نظر گرفته می شود .

اینک  و پیرو برنامه ریزی های پایان سال گذشته که به جهت فراگیر شدن و شیوع بیماری کرونا  ناتمام ماند ،ضمن تأکید بر ضرورت های اخلاقی و اجتماعی و  به منظور ارتقاء سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی نسبت به سازمان و با اعتقاد به این اصل که دستیابی به رشد و توسعه پایدار، مستلزم فراهم شدن شرایط رقابتی در کسب و کار و ایجاد انگیزه برای ارائه خدمات بهتر و قدردانی از زحمات و تلاش های مهندسان اخلاقی و وظیفه شناس می باشد   در نظر است به دو صورت :

-همکاری و حمایت مجامع، انجمن ها و تشکل های حرفه ای و تخصصی

-خود اظهاری و یا معرفی دیگر همکاران و مهندسان مورد وثوق  توسط اعضای سازمان

نسبت به شناسايي مهندسان برتر اقدام تا مهندسان خوشنام، خوش سابقه، موجه و مشهور به پایبندی به اخلاق حرفه ای به جامعه مهندسی و مردم ، معرفی و از زحمات  و شایستگی آنان به نحو مقتضی  قدردانی گردد.

در اين ارزيابي مواردي همچون دارا بودن پروانه اشتغال به كار مهندسي، عدم محكوميت قطعي شوراي انتظامي از درجه 3 به بالا  در 5 سال گذشته و... نيز مورد توجه قرار مي گيرد.

از مجامع ،انجمن هاوتشکل های حرفه درخواست می‌شود بامعرفی مهندسان برتر خود دراین امر سازمان را یاری نمایند.
جهت خود اظهاری یا معرفی دیگران  ثبت نام    از طریق سایت سازمان، پیش بینی شده است.

آخرین مهلت ثبت نام : 99/8/30

فرم خوداظهاری

فرم معرفی دیگران