خدمات بيمه تأمين اجتماعي براي مهندسين داراي پروانه اشتغال

استفاده اعضاي داراي پروانه اشتغال سازمان از خدمات بيمه تأمين اجتماعي    
به اطلاع اعضاي محترم داراي پروانه اشتغال به كار مهندسي مي رساند به منظور اجرايي نمودن مفاد تفاهم نامه شوراي مركزي سازمان نظام مهندسي ساختمان و سازمان تأمين اجتماعي جهت استفاده اين دسته از مهندسين از خدمات مزبور، خواهشمند است پس از مطالعه مفاد بخشنامه، نسبت به ثبت نام مقدماتي از طريق همين سايت اقدام فرمائيد.

جهت مطالعه مفاد بخشنامه و ثبت نام مقدماتي بر روي لينك زير كليك نماييد.

مفاد بخشنامه استفاده اعضاي داراي پروانه اشتغال سازمان از خدمات بيمه تأمين اجتماعي

گروه اطلاعیه: 
روابط عمومی

دسترسی های سریعیزد - بلوار امام جعفر صادق (ع)
صندوق پستی: 89176979111
تلفن: 38260801-035 الی 5
فکس: 38260800-035
نرم افزار اندروید
ورزش در سازمان


کانال تلگرام