جستجو

بیانیه هیات داوران مسابقه طراحی ساختمان نظام مهندسی بافق

  • صفحه اصلی
  • بیانیه هیات داوران مسابقه طراحی ساختمان نظام مهندسی بافق
1

پیرو فراخوان مسابقه طراحی ساختمان نظام مهندسی شهرستان بافق، تعداد 9 اثر از ثبت نام کنندگان مسابقه در موعد مقرر دریافت گردید. جلسه داوری مسابقه در روز چهارشنبه مورخ 1399/11/15 با حضور کلیه داوران مسابقه خانم مهندس شیدا چنگیزی و آقایان مهندس سید منصور علاقه بند، مهندس مجتبی فرهمند، و دکتر حمید میرجانی در محل خانه مهندس برگزار گردید. 

با توجه به کیفیت غالب آثار، داوران با مذاکره سه اثر را واجد کیفیت برای بررسی بیشتر تشخیص دادند. بحث و گفتگو پیرامون این سه اثر و میزان تطابق آن ها با ملاک ها و معیارهای تدوین شده در فراخوان انجام شد. این ملاک ها شامل موارد زیر بود :  

  • شفافیت فرآیند طراحی از تعریف  مسئله تا طرح و خلق ایده نوآور
  • خلاقیت در پر و خالی و حجم کلی بنا
  • خلق فضاهای با کیفیت و خوانایی در روابط فضایی
  • رعایت ضوابط طرح تفصیلی، مقررات ملی و افراد کم توان
  • توجه به نحوه ارتباط بنا با شهر
  • توجه به اقلیم منطقه
  • توجه به جنبه های فرهنگی و تاریخی منطقه
  • توجه به جنبه های اجرایی و اقتصادی

داوران به اتفاق آراء هیچ کدام از آثار را واجد ویژگی های لازم برای رتبه اول ندانسته و پروژه شماره 11739 متعلق به خانم ها مریم قاسمی زاده و زهرا شارق را به عنوان رتبه دوم و پروژه شماره 11748 متعلق به خانم الهام امیدواری را به عنوان رتبه سوم برگزیدند.  

همچنین هیات داوران تنها پروژه شماره 11739 را با توجه به نوآوری خاص خود، رعایت خلوص ، تناسب و زیبایی ، توجه به اقلیم و مباحث هویتی و ملاحظات اقتصادی، در صورت تکمیل و اصلاح برای اجراء به عنوان دفتر نمایندگی نظام مهندسی در بافق مناسب دانستند.

در پایان هیات داوران پیشنهاد می کند با توجه به این که جایزه رتبه اول مسابقه هزینه نمی شود به هریک از 7 اثر شرکت کننده در مسابقه مبلغ یک میلیون تومان بابت تشویق و کمک هزینه شرکت در مسابقه پرداخت گردد.

 

هیات داوران

خانم مهندس شیدا چنگیزی                                                      

آقای مهندس سید منصور علاقه بند

آقای دکتر حمید میرجانی

آقای مهندس مجتبی فرهمند