جستجو

اعلام نظر درخصوص دستورالعمل طرح و اجراي همبندي در ساختمانها

  • صفحه اصلی
  • اعلام نظر درخصوص دستورالعمل طرح و اجراي همبندي در ساختمانها

بدينوسيله از اعضاي محترم درخواست مي گردد ضمن مطالعه فايلهاي پيوست با موضوع دستورالمعل طرح و اجراي همبندي ساختمانها نظرات خود را حداكثرتا تاريخ 96/03/10 به سازمان اعلام نمايند.