جستجو

فراخوان ثبت نام مقدماتي دوره هاي مديريت كسب و كار

  • صفحه اصلی
  • فراخوان ثبت نام مقدماتي دوره هاي مديريت كسب و كار
فراخوان ثبت نام مقدماتي دوره هاي مديريت كسب و كار

آموزش مديران و به روز كردن آموخته ها و حل مسايل پيش روي آنها، با درنظر گرفتن تغييرات سريع محيط پيرامون كسب و كار، باعث دوام، پايداري و پويايي سازمان ها بوده و حركت مؤثر و رو به رشد آنها را به دنبال دارد.
از اينرو برگزاري دوره هاي مديريت كسب و كار با رويكرد ارزش آفريني براي مديران و ايجاد قابليت تحليل سريع كسب و كار با توجه به اوضاع و احوال كنوني در سازمان هاي دولتي و خصوصي مورد توجه قرار گرفته است.
در همين راستا واحد آموزش سازمان در نظر دارد اين دوره ها را در سطوح  MBA و DBA (مديريت پروژه) با همكاري دانشگاه تهران براي مهندسين عضو داراي پروانه اشتغال بكار برگزار نمايد.
لازم به ذكر است مدت زمان برگزاري دوره ها يك ساله و به دليل شيوع ويروس كرونا، به صورت مجازي و با ظرفيت محدود مي باشد.
شرايط ثبت نام:
دوره MBA : دارندگان مدارك كارشناسي
دوره DBA: دارندگان مدارك كارشناسي ارشد و دكتري
هزينه ثبت نام:
هزينه براي دوره MBA هفتاد ميليون ريال و براي DBA صد و پنجاه ميليون ريال مي باشد.
* تذكر: سازمان در تقسيط هزينه ها به خصوص براي مسئولين دفاتر مهندسي و مديران شركتهاي سازنده ذيصلاح مساعدت لازم را به عمل خواهد آورد.
مهلت پيش ثبت نام:
يكشنبه مورخ 5 مرداد 1399 از طريق سايت سازمان

مهلت ثبت نام به پايان رسيده است.