جستجو

جدول حق الزحمه خدمات مهندسي

تعرفه تفکیک آپارتمان (مسکونی، تجاری و اداری)  دی ماه  1402-

 

جدول حق الزحمه خدمات مهندسي  بخشداري ها و شركت هاي تعاوني همياري دهياري ها- مرداد  سال 1402 

جدول تعرفه تفكيك آپارتمان (مسكوني، تجاري و اداري) - مرداد سال 1402 

جدول حق الزحمه خدمات مهندسي شهرستان های استان يزد- مرداد سال 1402

جدول حق الزحمه خدمات استان يزد - مرداد سال 1402 

جدول تعرفه حق الزحمه نظارت لوله كشي گاز مرداد سال 1402 ( روكار و توکار)        

جدول تعرفه خدمات فني و آزمايشگاهي در استان یزد- مرداد 1402

 

دانلود جدول تعرفه پروژه هاي صنعتي سازمان نظام مهندسي ساختمان استان يزد - سال 1402 

دانلودجدول حق الزحمه خدمات مهندسي سازمان نظام مهندسي ساختمان استان يزد سال 1402

دانلود جدول حق الزحمه خدمات مهندسي سازمان نظام مهندسي ساختمان استان يزد سال 1402 شهرستان ها

دانلود جدول حق الزحمه خدمات مهندسي سازمان نظام مهندسي ساختمان استان يزد سال 1402 بخشداري ها و شركت هاي تعاوني همياري دهياري ها

دانلود تعرفه خدمات فنی آزمایشگاهی در استان یزد  سال 1402

‌دانلود حق الزحمه علي الحساب طراحي و نظارت گاز دوپوندی سال 1402( روكار و توکار)

دانلود تعرفه علي الحساب تفكيك آپارتمان (مسكوني، تجاري و اداري) سال 1402 

 

تعرفه مرکز استان1401

تعرفه سایر شهرستان ها

تعرفه بخشداری ها و شرکت تعاونی دهیاری ها

تعرفه پروژه هاي صنعتي سازمان نظام مهندسي ساختمان استان يزد - سال 1401 

تعرفه خدمات فنی حق الزحمه آزمایشگاهی در استان یزد- شش ماهه دوم سال 1401

 

جدول تعرفه حق الزحمه نظارت لوله کشی گاز سال 1400 (روکار و توکار)

جدول تعرفه خدمات مهندسی شهر شاهدیه سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد - سال 1400 - تاریخ اجرا 1400/4/15

جدول تعرفه خدمات مهندسی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد - سال 1400- تاریخ اجرا 1400/3/1

جدول پروژه های صنعتی سازمان در سال 1400- از تاریخ 1400/2/1

جدول حق الزحمه خدمات مهندسي شــهر شـاهـدیــه سال 1399   تاريخ اجرا 1399/12/28 

تعرفه ارائه خدمات تفکیک آپارتمان(مسکونی و تجاری و اداری )  در سال 1399- از تاریخ 99/10/1

تعرفه حق الزحمه طراحی و نظارت گاز دوپوندی سال 1399( روكار و توکار)  - از تاریخ 99/10/1

جدول حق الزحمه مصوب پروژه هاي صنعتي (از مورخ 98/05/20)

جداول نحوه پرداخت حق الزحمه ناظرين (1399/07/02)

فایل ها: 

جدول حق الزحمه خدمات مهندسي در سال 1399 - از مورخ 99/03/01

جدول حق الزحمه خدمات مهندسي درسال 1398 - از مورخ 98/2/10

 جدول حق الزحمه خدمات مهندسي در سال 1396 - از مورخ 96/4/19

 جدول حق الزحمه خدمات مهندسي در سال 1395 - از مورخ 95/4/1

 جدول حق الزحمه خدمات مهندسي در سال 1394 - از مورخ 94/5/1

 جدول حق الزحمه خدمات مهندسي در سال 1393 - از مورخ 93/5/1

 جدول حق الزحمه خدمات مهندسي در سال 1392 - از مورخ 92/3/16

 جدول حق الزحمه خدمات مهندسي در سال 1391 - از مورخ 91/4/1